UPOJENI CENNYM ŁUPEM

UPOJENI CENNYM ŁUPEM

Dwóch mężczyzn zostało aresztowanych po, jak się później okazało, nie pierwszej takiej kradzieży kamieni z katedry Notre-Dame podczas…

Czytaj...
NIEDOKOŃCZONE DZIEŁO GAUDIEGO

NIEDOKOŃCZONE DZIEŁO GAUDIEGO

Sagrada Familia, niezwykły secesyjny kościół w Barcelonie, uważany za szczytowe osiągnięcie Antoniego Gaudíego, ma szansę zostać ukończona w…

Czytaj...
PRZEBITO DRUGI TUNEL „ZAKOPIANKI”

PRZEBITO DRUGI TUNEL „ZAKOPIANKI”

27 kwietnia na drodze ekspresowej S7 (tzw. Zakopiance) połączono drugą, lewą nitkę tunelu pod górą Luboń Mały. Ten…

Czytaj...
TARGI STONE+TEC  ODWOŁANE

TARGI STONE+TEC ODWOŁANE

Zaplanowane na 17-20 czerwca 2020  w Norymberdze targi kamienia i technologii Stone+tech zostały odwołane.

Czytaj...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

O 50 LATACH PRACY NAUKOWEJ PROF. DRA HAB. JANUSZA SKOCZYLASA

O 50 latach pracy naukowej prof. dra hab. Janusza Skoczylasa

Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.

Thor Heyerdahl

Powyższa sentencja autorstwa Thora Heyerdahla, słynnego geografia i archeologa, mogłaby być myślą przewodnią dorobku naukowego prof. dra hab. Janusza Skoczylasa. Jego zainteresowania badawcze udowadniają, że nauce nie należy stawiać granic, dostojny jubilat przez niemal 50 lat swojej działalności naukowej pracował bowiem nad rozwojem badań interdyscyplinarnych w zakresie geologii i archeologii. Jego szerokie zainteresowania badawcze obejmują petrografię, historię geologii i górnictwa oraz geologię regionalną świata i Polski. Szczególne miejsce w jego badaniach zajmuje historia eksploatacji, obróbki i użytkowania surowców skalnych przez człowieka (materiał budowlany i obiekty użytkowe), począwszy od paleolitu po wczesne średniowiecze. Uważa się go za prekursora badań petroarcheologicznych (archeometrycznych) w Polsce.

Pierwszym kamieniem milowym na drodze kariery naukowej była nauczycielka geografii w liceum, która zaszczepiła w przyszłym profesorze pasję do geologii. Zaowocowało to tytułem magistra geologii (1970 r.) na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie pracą doktorską (1974 r.) pod tytułem „Rozwój tektoniki północno-zachodniej części monokliny przedsudeckiej”, obronioną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Fot. 01_Skoczylas
Fot.1. Wykopaliska w Łeknie, Łekno 1989

Dalsze losy kariery naukowej potoczyły się w sposób nieoczywisty, jak na ówczesne czasy. Mirosława Szulc, koleżanka Profesora z lat szkolnych, zainspirowała go do rozwinięcia zainteresowań humanistycznych. Dzięki jej inicjatywnie Janusz Skoczylas w trakcie towarzyskich spotkań młodych naukowców nawiązał znajomość z dr. Andrzejem Prinke z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Przyjacielskie spotkania i dyskusje przerodziły się we wspólną pracę. Razem stworzyli podwaliny nowatorskich badań petroarcheologicznych nad narzędziami neolitycznymi z obszaru Polski.

Rok 1972 był kolejnym kamieniem milowym w jego karierze. Z inicjatywy dr Zofii Walkiewicz mgr Skoczylas wziął po raz pierwszy udział w badaniach wykopaliskowych polskiej misji archeologicznej w rzymskim Novae (Bułgaria), pod kierownictwem prof. dra hab. Stefana Parnickiego-Pudełko (później dra Andrzeja Biernackiego). Współpraca między doświadczonym, szanowanym archeologiem o uznanym dorobku naukowym i młodym geologiem ukształtowała jego podejście do badań łączących te dwie, wydawałoby się, skrajne dyscypliny. O nowości tego typu prac w polskiej archeologii i obawach z nich wynikających może świadczyć żartobliwe powiedzenie: „Nic na siłę, wszystko młotkiem”, które miało dotyczyć badań geologicznych na stanowisku archeologicznym. Profesor przez lata swej pracy zdołał zmienić świadomość archeologów w tym zakresie.

Ciężka praca w terenie, słoneczny klimat, dobre wino i jedzenie sprzyjały towarzysko-naukowym wymianom myśli i zawieraniu nowych znajomości, m.in. z prof. drem hab. Medekszą z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, z którym w latach późniejszych prof. Skoczylas miał przyjemność pracować w hellenistyczno-rzymskim mieście Marina El-Alamein w Egipcie. Brał także udział w międzynarodowych ekspedycjach archeologicznych w rzymskim Krivina Iatrus (Bułgaria) oraz w hellenistyczno-rzymskim Chersonezie Taurydzkim (Ukraina).

  Fot. 02_Skoczylas
Fot.2. Stanowisko archeologiczne nad Dunajem w Bułgarii, Borowo 2001

W 1982 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Andrzeja Kaszubkiewicza powstała grupa naukowców łącząca zarówno archeologów, architektów, jak i przyrodników (m.in. gleboznawców, biologów, geografów), w tym profesora Skoczylasa jako geologa. Skupiali się oni na interdyscyplinarnych badaniach wczesnośredniowiecznego Ostrowa Lednickiego.

Trzecim kamieniem milowym w karierze dra Skoczylasa była praca z 1990 roku pod tytułem „Użytkowanie surowców skalnych we wczesnym średniowieczu w północno-zachodniej Polsce”, dzięki której uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii.

Dzięki licznym badaniom na arenie międzynarodowej oraz w Polsce, m.in. na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, w Gnieźnie, Łeknie czy Wolinie, jest uznawany za eksperta w zakresie surowców skalnych. Ta ugruntowana opinia przyczyniła się do wyboru w 1980 roku do Międzynarodowego Komitetu Badań Petroarcheologicznych w Europie.

Przez lata ściśle współpracował naukowo również z prof. dr hab. Hanną Kočką-Krenz, prof. drem hab. Janem Żakiem, prof. drami hab. Zofią i Stanisławem Kurnatowskimi, prof. drem hab. Andrzejem Wyrwą, drem hab. Piotrem Chachlikowskim, drami Eldegardą i Eugeniuszem Foltynami, dr Katarzyną Gralą, Henrykiem Walendowskim, Leonardem Jochemczykiem oraz wieloma innymi badaczami. Współpracował także z podmiotami gospodarki narodowej i kultury, czego wyrazem może być ponad 140 opracowań.

Dorobek badań dra hab. Janusza Skoczylasa, prócz badań petroarcheologicznych i stricte geologicznych, o których wspomniano powyżej, obejmuje także badania sozologiczne oraz badania nad historią nauk geologicznych. Były one podstawą do nadania mu 26 stycznia 1999 roku, z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, nominacji profesorskiej.

Od początku swojej kariery naukowej prof. dr hab. Janusz Skoczylas prowadził także działalność dydaktyczną dla studentów kierunków: geologia, geografia, turystyka i rekreacja oraz ochrona środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku oraz w Państwowej Wyższej Szkole im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Najlepszym świadectwem jego pracy naukowo-dydaktycznej jest grono wypromowanych uczniów: 6 doktorów i ponad 190 magistrów.

Jego osiągnięcia naukowe w ciągu niemal 50 lat pracy obejmują autorstwo lub współautorstwo ponad 530 publikacji naukowych, w tym 15 monografii i 2 podręczników. Wygłosił również ponad 220 odczytów i referatów w kraju i za granicą.

Pełnił także funkcje administracyjne w strukturach Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W latach 2002–2008 pełnił funkcję prodziekana, w latach 1999–2002 i 2008–2012 był wicedyrektorem Instytutu Geologii UAM, w latach 2006–2018 r. był kierownikiem Zakładu Geologii Dynamicznej i Regionalnej w Instytucie Geologii UAM.

Jest także członkiem wielu organizacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym:

       Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1997–2003), przewodniczący Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1991–2017), wiceprzewodniczący sekcji sozologicznej PTG (1991–2003)

       Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1976)

       Stowarzyszenia Archeologów Polskich (od 1991)

       Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego (od 1991)

       Komisji Badań Czwartorzędu PAN (od 1991)

       Komisji Źródłoznawczej Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych (1991–1995),

       Komisji Ochrony Przyrody Nieożywionej przy Radzie Ochrony Przyrody (1991–1995)

       Komitetu Nauk Geologicznych PAN (2011–2015)

       Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (od 2015)

       Międzynarodowego Komitetu Badań Petroarcheologicznych w Europie (1980–2001)

       INHIGEO – International Commission on the History of Geological Sciences w ramach International Union of Geological Sciences (od 1996 r.)

       Litewskiego Towarzystwa Przyrodników (Lietuvos Gamtos Draugija – od 1999).

Jego zasługi dla badań nad historią nauk geologicznych zostały wyróżnione w 2018 r. honorowym członkostwem w International Commission on the History of Geological Science w ramach International Union of Geological Science (INHIGEO). W Dzień Górnika, czyli tradycyjną Barbórkę 2003 roku prof. Skoczylas został mianowany na stopień górniczy, tj. generalnego dyrektora górniczego III stopnia. Z kolei w 2006 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach przyznano mu honorowy kordzik górniczy. Należy dodać, że został odznaczony także nagrodą zespołową Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego oraz 10 nagrodami rektora UAM.

  Fot. 03_Skoczylas
  Fot.3. Uroczystość przyznania honorowego kordzika górniczego, Gliwice 2006

Konieczność wyjazdów służbowych rozwinęła w prof. Skoczylasie pasję do turystyki oraz poznawania miejsc i kultur. Jego podróże po całym świecie są inspiracją do powstawania licznych artykułów popularnonaukowych, m.in. w poczytnym dwumiesięczniku „Świat Kamienia”, które promują i prezentują wykorzystanie kamienia w codziennym życiu na całym świecie.

Życzymy Panu Profesorowi wielu sił twórczych i dalszych sukcesów naukowych.

Michalina Dzwoniarek-Konieczna, Marta Węcławska
Fot. Archiwum J. Skoczylasa 

 

Nie czekaj dodaj firmę

do naszego katalogu!

 

 

Dodaj firmę...

 

Dodaj ogłoszenie drobne

do naszej bazy!

 

 

Ogłoszenia...

45-837 Opole,
ul. Wspólna 26
woj. Opolskie
Tel. +48 77 402 41 70
Biuro reklamy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Redakcja:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">
     Wszystkie prawa zastrzeżone - Świat-Kamienia 1999-2012
     Projekt i wykonanie: Wilinet